اخذ گواهینامه ایزو10077

اخذ گواهینامه ایزو10077 شرایط گرفتن گواهینامه ISO 02144769456

ISO10077

اخذ گواهینامه ایزو10077 شرایط گرفتن گواهینامه ISO 02144769456

 

استاندارد ایزو 10077   ISO10077-1:2017

استاندارد ایزو10077 باهمکاری کمیته فنی استاندارد اروپا  CEN / TC89    همچنین کمیته فنی استاندارد سازمان ایزو  ISO / TC163    تدوین ، منتشر گشت

استاندارد ایزو10077 جهت عملکرد حرارتی ساختمان همچنین اجزاء ساختمان رادربرمیگیرد بنابراین شرکتهای ساخت تجهیزات ساختمانی همانند پنجره دوجداره ، تجهیزات حرارتی همانند موتورخانه نیاز ب اخذ گواهینامه ایزو10077 جهت پیاده سازی الزامات استاندارد ایزو10077 جهت ساخت براساس استاندارد سازمان ایزو میباشند .

استاندارد ایزو10077 روش محاسبه دقیق عملکرد حرارتی ساختمان مطابق باتوافقنامه همکاری فنی بین  ISO   همچنین  CEN   هست بنابراین استاندارد ایزو10077 ریشه اروپایی داشته جزو استاندارد تدوین گشته اروپایی  EN   میباشد ک بلحاظ تکمیل بودن متن استاندارد توسط کمیته فنی سازمان ایزو جامعتر گشته بعنوان استاندارد مورد تایید سازمان ایزو بنام  ISO10077    اولین بار سال 2003 منتشر گشته

استاندارد ایزو10077 دردوبخش  ISO10077-1   محاسبه دقیق عملکرد حرارتی اجزاء ساختمان همچنین  ISO10077-2   تدوین همچنین منتشر گشته

استاندارد ایزو10077 درسه نسخه بروزرسانی شده ک نسخه سوم سال 2017 میلادی نسخه قبلی (  ISO10077-1:2006  ) رالغو اصلاحات مطابق باالزامات استاندارد  EPB  صورت پذیرفت .

استاندارد ایزو10077 بخشی ازمجموعه استاندارد میباشد ک باهدف هماهنگی بین المللی زوش شناسایی جهت ارزیابی عملکرد انرژی ساختمان نامیده میشود

استاندارد ایزو10077 جایگزین مناسب جهت محاسبه آزمایش پنجره کامل ویا درب باتوجه ب استاندارد  ISO12567-1   ویا جهت پنجره سقفی مطابق بااستاندارد   ISO12567-2    میباشد

ایزو10077 روش محاسبه انتقال حرارت بین پنجره همچنین درب عابر شیشه ای راشامل میشود

 

ایزو10077 – متقاضیان اخذ گواهینامه ایزو10077 :

شرکتهای ساخت وسایل ساختمانی باتوجه بنیاز بازار همچنین پیشرفت جوامع بشری ( شهرنشینی همچنین ماشینی شدن زندگیها ) بدنبال ساخت ابزاری جهت آسودگی انسان ، آرامش درمحیط منزل میباشند

بحث انرژی باتوجه ب کمبود انرژی طبیعی درجهان مهمترین مبحث بین جوامع بین المللی میباشد بنابراین شرکتهای ساخت درب وپنجره براین فکر افتاده تا درب وپنجره عایق تولید نمایند جهت هدررفت انرژی همچنین جلوگیری ازگردوخاک وسروصدای اضافه ب داخل منزل ، بنابراین درب وپنجره دوجداره ساخته شد حال سازمانهای بین المللی جهانی استاندارد جهت ساخت دقیق درب وپنجره دوجداره راتدوین منتشر نمودند جهت استفاده شرکتها

سازمان بین المللی ایزو  باهمکاری سازمان استاندارد اروپا  EN   براین شد تااستاندارد بین المللی جهت انتقال حرارت تدوین نمایند سپس استاندارد ایزو10077 تدوین منتشر گشت

ایزو 10077 همچنین اخذ گواهینامه ایزو10077 مورد نیاز شرکتهای ساخت درب وپنجره دوجداره همچنین شیشه دوجداره میباشد

پیاده سازی الزامات استاندارد ایزو10077 پیش نیاز جهت صدور گواهینامه ایزو 10077 میباشد

مراکز ارائه دهنده گواهینامه ایزو10077  ISO10077:2017    :

 مراکز مشاوره اخذ گواهینامه ایزو همچنین مراکز صدور گواهینامه ایزو میتوانند اقدام نمایند جهت گرفتن گواهینامه ایزو10077

گواهینامه ایزو بدوصورت درایران اخذ میگردد :

گواهینامه ایزو اصل : گواهینامه ایزو اصل همان گواهی  ISO   بین المللی میباشد ک مراکز صدور گواهینامه تحت نظارت انجمن  IAF  زیر نظر  AB   دولتی صادر مینمایند لازم بذکر میباشد چنانچه مجموعه ای خواهان اخذ گواهینامه ایزو اصل ویا همان اخذ گواهینامه ایزو معتبر باشد میبایست ابتدا پیاده سازی الزامات صورت پذیرد سپس ممیزی تائید نماید بعد گواهینامه ایزو توسط مرکز صدور صادر میگردد لوگو  IAF   نصب شده روی گواهینامه ایزو اخذ شده همچنین رجستری توسط سایت مورد قبول انجمن  IAF   نشانه اصل بودن گواهینامه ایزو معتبر میباشد

جهت ورود ب سایت  IAF   اینجا کلید نمایید .

جهت کسب اطلاعات درمورد  IAF   ،   AB   ، همچنین  CB  صدور گواهینامه اینجا کلید نمایید .

گواهینامه ایزو فوری : اخذ فوری گواهینامه ایزو توسط مراجع صدور گواهینامه شخصی صورت میپذیرد
شرکتهای ایرانی مبادرت نموده اند جهت ثبت سایتهای خارجی همچنین تاسیس  CB  خصوصی لازم بذکر میباشد  CB   خصوصی تحت نظارت هیچ سازمان همچنین ارگانی فعالیت نمیکند کاملا شخصی توسط شرکتهای ایرانی فعالیت مینماید همچنین گواهینامه ایزو صادر شده توسط  CB   خصوصی اعتبار بین المللی نداشته صرفا مصرف داخلی دارد منتها اخذ گواهینامه ایزو بصورت سریع همچنین اخذ گواهینامه ایزو ارزان توسط مراجع  CB   خصوصی امکان پذیر میباشد

صدور گواهینامه ایزو آنلاین ، صدور گواهینامه ایزو بدون حضور ممیز ، صدور گواهی نامه ایزو فوری ، صدور گواهینامه ایزو یکروزه ، صدور گواهینامه ایزو بدون پیاده سازی ، صدور استاندارد ایزو سریع ، اخذ گواهینامه ایزو فوری ، اخذ گواهینامه ایزو ارزان تبلیغات سایت گوگل میباشد ک مراکز صدور گواهینامه ایزو خصوصی  CB   خصوصی انجام میدهند .

متقاضیان اخذ گواهینامه ایزو10077 توسط موتور جستجوگر  WWW.GOOGLE.COM    بدنبال اهداف زیرهستند :

اخذ گواهینامه ایزو10077

اخذ  ISO10077

شرایط اخذ ایزو10077

مدارک لازم جهت اخذ گواهینامه ایزو10077

مراکز ارائه دهنده گواهی ایزو10077

ISO10077

 استاندارد ایزو10077 چیست

استاندارد جهت صادرات درب وپنجره دوجداره

استاندارد ایزو جهت شیشه عایق حرارتی چیست

استاندارد ایزو شیشه عایق حرارتی

لینکهای مطلب :

www.google.com

www.irangovah.ir

www.iso.org

www.iaf.nu

جهت اخذ گواهینامه ایزو معتبر ، اخذ گواهینامه ایزو سریع ، اخذ گواهینامه ایزو10077 همچنین شرایط اخذ گواهینامه ایزو ، هزینه بابت صدور گواهینامه ایزو باماهمراه شوید .....

مرکز مشاوره اخذ گواهینامه ملی وبین المللی – ایران گواه

اخذ گواهینامه ایزو

اخذ گواهینامه  HSE

اخذ انواع گواهینامه  CE  

اخذ گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری ( مجوزر اداره کار )

اخذ گواهینامه تائید صلاحیت ایمنی پیمانکاران

اخذ رتبه پیمانکاری

اخذ رتبه مشاوره

اخذ رتبه انفورماتیک

مشاور جهت اخذ ایزو از تجهیزات پزشکی

مشاور جهت پیاده سازی الزامات ایزو جهت برند  TUV

مشاوره جهت پیاده سازی استاندارد  ISO

مشاوره جهت پیاده سازی استاندارد  CE

برگزاری دوره مسئولین ایمنی بهداشت مخصوص کارگاه

برگزاری دوره کارگری

برگزاری دوره کارفرمایی

صدور گواهینامه  HSE   شخصی

صدور گواهی نامه  ISO   شخصی

اخذ گواهینامه ایزو معتبر

اخذ گواهی ایزو فوری

اخذ گواهینامه ایزو بین المللی

مشاوره رایگان بابت اخذ گواهینامه ایزو

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

شرکتهایی که از ایران گواه گواهینامه گرفته اند