اخذ گواهینامه ایزو50001

ایزو50001 , ISO50001ISO50001

ISO50001

ایزو50001 , ISO50001ISO50001

ISO50001 , Energy management   - ایزو50001 , مدیریت انرژی :

ایزو50001 بنام استاندارد مدیریت مصرف انرژی توسط سازمان ایزو  تدوین جهت استفاده اعضاء منتشر گشته بنابراین  ISO50001    جزو استاندارد سازمان استاندارد سازی بین المللی  ISO   میباشد قابلیت صدور گواهینامه ایزو50001 توسط مراکز ارائه دهنده گواهینامه ایزو هست

 

ایزو50001 چیست :

ایزو 50001 , سیستم مدیریت انرژی جهت استفاده متقاضیان توسط سازمان بین المللی استاندارد سازی  ISO   ایجاد شده .

الزامات استاندارد ایزو50001 جهت ایجاد ، اجرا ، نگهداری ، بهبود سیستم مدیریت انرژی تعیین مینماید هدف استاندارد ایزو50001 ایجاد سازمان جهت پیروی ا زرویکرد سیستماتیک دردستیابی بهبود مستمر عملکرد انرژی منجمله بهره وری انرژی ، امنیت انرژی ، مصرف انرژی میباشد بنابراین هدف استاندارد  ISO50001    کمک ب سازمانها بطور مداوم کاهش مصرف انرژی جلوگیری ازایجاد گازهای گلخانه ای ، صرفه جویی درهزینه میباشد .

ایزو50001 ابتدا سال 2011 توسط سازمان ایزو منتشر گشت سپس سال 2018 میلادی نسخه دوم تدوین همچنین منتشر گشت

ایزو50001 الزامات مشابهی با استاندارد ایزو9001  همچنین استاندارد ایزو14001  نیز دارا هست بنابراین توصیه مرکز ایران گواه ب متقاضیان اخذ گواهینامه ایزو50001  پیاده سازی همزمان الزامات ایزو9001 بنام سیستم مدیریت کیفیت , ایزو14001 بنام سیستم مدیریت زیست محیطی سپس الزامات استاندارد  ISO50001   بنام سیستم مدیریت انرژی میباشد

ISO50001  مبتنی بر مدل سیستم مدیریت مداوم بهبود هست ، همینطور جهت دیگر استاندارد شناخته شده همانند  ISO9001  , ISO14001  مورد استفاده قرار میگیرد

 گواهینامه ایزو50001

هدف اخذ گواهینامه  ISO50001   :

مدیریت انرژی توسط نگاه اجمالی ب بهینه سازی مصرف انرژی استوار بوده میبایست این دواصل مهم مکمل یکدیگر دانست . ازگذشته تابه امروز درایران اهداف همچنین  سرمایه گذاری مسئولین ، صاحبان امر بیشتر ب سمت تامین انرژی سوق داده شده . توجه به امر بهینه سازی مصرف انرژی در واقع یعنی صرفه جویی و جلوگیری ازاتلاف انرژی، سرمایه ، منابع باارزش کشور. بلحاظ افزایش قیمت نفت میتوان دهه 80 میلادی راانقلابی درجهت بهینه سازی مصرف انرژی توسط کشورصنعتی دانست کشورهای صنعتی ب مساله تامین انرژی جدیتر نگریسته ، سرلوحه سیاست ، فعالیتهای صنعتی خود قرار دهند میبایست  اظهار داشت بزرگترین چالش گسترده کشورها قرن بیست ویکم حرکت طی مسیر توسعه پایدار انرژی میباشد ک نیازمند برنامه ریزی ، مدیریت استراتژیک ویژه دربخش تولید وبهینه سازی هرکشور هست بنابرین پیاده سازی الزامات ایزو50001 بعنوان مدیریت مصرف انرژی سرلوحه تمامی سازمانها ، شرکتها جهت جلوگیری مصرف سوخت همچنین بالابردن راندمان مالی دستور عمل قرار گرفت .

 

ایزو50001 , اخذ گواهینامه :

ایزو50001:2018 متقاضیان بیشماری دارا میباشد ، متقاضیان جهت اخذ گواهینامه ایزو  توسط موتور جستجوگر  WWW.GOOGLE.COM     بدنبال مراکز ارائه دهنده گواهینامه ایزو50001 کلمات کلیدی ذیل سرچ مینمایند :

اخذ گواهینامه ایزو50001 , ISO50001:2018  , مراکز صدور گواهی نامه ایزو 50001 , استاندارد مدیریت انرژی چیست , استاندارد ایزو50001 چیست , استاندارد ساخت درب وپنجره دوجداره , متن استاندارد ایزو50001 , مشاور جهت پیادهه سازی استاندارد 50001 , ایزو , گواهینامه , 50001 , ISO50001

گواهینامه ایزو50001 توسط مراکز ارائه دهنده خدمات ایزو قابل صدور میباشد متقاضیان محترم میتوانند جهت اخذ گواهینامه ایزو50001 توسط راه ارتباطی شرکت ایران گواه اقدام نمایند جهت اخذ گواهینامه ایزو 50001 مشاوره رایگان جهت مسائل فنی ، حقوقی استاندارد ایزو 50001 ، کارشناس رایگان جهت پیاده سازی الزامات استاندارد  ISO50001  همین طور صدور سریع گواهینامه ایزو50001 جزو خدمات مرکز ایران گواه میباشد .

اخذ گواهینامه ایزو 50001 , میتوان توسط تمامی سازمانها ، شرکتها ، جهت بهینه سازی مصرف سوخت همچنین توسط تولیدکنندگان همانند تولید درب و پنجره دوجداره اخذ گردد

 

لینکهای مرتبط :

WWW.IRANGOVAH.IR

WWW.ISO.ORG

اخذ گواهینامه ایزو فوری , صدور گواهینامه ایزو , مشاور ایزو50001 , کارشناس پیاده سازی الزامات ایزو  

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

شرکتهایی که از ایران گواه گواهینامه گرفته اند