گواهینامه ایزو

گواهینامه ایزو

ISO

گواهینامه ایزو ISO مدرک ایزو مراکزصدور گواهی نامه ایزو 02144769456

گواهینامه ایزو چیست ؟

گواهینامه ایزو جهت متقاضی اخذ گواهینامه ایزو ا زطرف موسسات صدور گواهینامه ایزو ، مدرک ایزو صادر میگردد . گواهی نامه ایزو  ISO   یعنی موسسه ، شرکت ویا متقاضی گرفتن مدرک ایزو میبایست یکسری الزامات استاندارد سازمان ایزو ر ارعایت کند همچنین پیاده سازی نماید تاپس ا زتائید ممیز مرکز صدور گواهی نامه بتواند مدرک ایزو  ISO  اخذ نماید مدت زمان اخذ گواهی ایزو  ISO HSE CE  باتوجه ب مراجع صدور گواهی نامه متغییر بین یک هفته تا سه ماه میباشد چنانچه مرکز صدور گواهینامه  ISO HSE CE   تحت نظارت  IAF  گواهینامه ایزو صادر نماید اصطلاحا گواهینامه ایزو اخذ شده اصل میباشد گواهینامه ایزو  HSE   ک دارای سطح اعتباری بالا وا زمراجع تحت نظارت  IAF  صادر شده باشد میبایست حتما لگو  IAF   زیر گواهینامه ایزو  HSE   اخذ شده ثبت شده باشد چنانچه گواهینامه اخذ شده فاقد لیبل  IAF   باشد یعنی گواهینامه فاقد اعتبار جهانی میباشد ک اصطلاحا باب شده میگویند گواهینامه اصل نمیباشد لازم بذکر میباشد مدت اعتبار گواهینامه ایزو صادر شده سه سال میباشد ، هرساله میبایست ممیزی مراقبی انجام شود تااینکه گواهی نامه صادر شده د رسایت مرجع صدور کواهی نامه رجستری شود چنانچه ممیزی سالانه صورت نپذیرد گواهینامه  ISO  HSE  CE     اخذ شده فاقد اعتبار قانونی میباشد همچنین ا زسایت برداشته میشود پس ا زسه سال متقاضی اخذ گواهینامه میبایست مجددا اقدام نماید جهت گرفتن گواهینامه مورد نظر همچنین مجددا میبایست تمامی مراحل یعنی انتخاب مرکز صدور گواهینامه ، پیاده سازی الزامات همچنین مستندات ، ممیزی داخلی بعد مرجع صدور گواهی نامه انتخاب شده گواهینامه ایزو  ISO HSE CE   ر انیز صادر مینماید .

استاندارد  ISO9001   ایزو9001  ، استاندارد  ISO14001   ایزو14001 ، استاندارد   OHSAS18001   اوهساس18001 همچنین  HSE   مهمترین استاندارد سازمان بین المللی ایزو  ISO   میباشد بیشتر متقاضیان اخذ گواهینامه ایزو بدنبال  اخذ گواهینامه  ISO9001, ISO14001, OHSAS18001, HSE   میباشند البتکه استاندارد ایزو9001 استاندارد مرجع ( مادر ) درنظرگرفته میشود بلحاظ اینکه بیشتر الزامات همچنین خط مشی با بقیه استاندارد سازمان جهانی ایزو یکسان میباشد .

مراکز صدور گواهینامه :

مراکز صدور گواهینامه  ISO, HSE, CE   اصطلاحا  CB  نامیده میشوند هر  CB  ممکن هست مستقل فعالیت نماید ویااینکه تحت نظارت  AB    فعالیت نماید ودرکل هر  AB  ممکن هست تحت نظارت سازمان ایزو  IAF   فعالیت نماید ویا ممکن میباشد جداگانه فعالیت کند درحال حاضر نزدیک ب صد  CB   د رایران فعالیت میکنند گاها تحت نظارت AB   ویا مستقل هرکشور  AB   جداگانه ای دارد مثلا  AB   ایران مرکز ملی تایید صلاحیت ایران  اصطلاحا  NACI  نامیده میشود چنانچه شرکت ، سازمان ، موسسه ویا کسب وکار کوچک خواستار اخذ گواهینامه ایزو باشد میبایست ابتدا مرجع صدور گواهی نامه خودر امشخص نماید نظر ب انتخاب  CB   مورد نظر جهت اخذ گواهینامه ایزو سطح کیفی همچنین اعتباری گواهینامه ایزو اخذ شده متفاوت میباشد لازم بذکر میباشد نظر بتنوع  CB  مختلف د رکشور ایران  محدوده قیمتی متفاوت میباشد .

جهت مشاهده انجمن  IAF  اینجا کلید نمایید

جهت مشاهده   CB  صدور گواهینامه ایزو تحت نظارت مرکز ملی تایید صلاحیت ایران اینجا کلید نمایید .

جهت اخذ گواهینامه ایزو   ISO  HSE  CE    سریع ارزان  اینجا کلید نمایید .

بیشتر بخوانیم :

مشاوره جهت اخذ گواهینامه ایزو

هزینه همچنین شرایط اخذ گواهینامه ISO HSE CE

گرفتن سریع گواهینامه مدرک ISO HSE CE

لینکهای مرتبط :

WWW.IRANGOVAH.IR

WWW.ISO.ORG

WWW.IAF.NU

http://naciportal.isiri.gov.ir/Portal/Home/

دیدگاه‌ها   

0 #1 مجید 1398-03-24 15:56
چند روز زمان میبره گواهینامه ایزو صادر بشه
گواهینامه ایزو9001, گواهینامه ایزو 14001, گواهینامه ایزو 45001 چند روزه صادر میشه
نقل قول کردن

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

شرکتهایی که از ایران گواه گواهینامه گرفته اند