اخذ گواهینامه مشتریان

شرکت ساید بتن

شرکت ساید بتن

 

 ساید بتن

 

 

 

 

 

شرکت ساید بتن مدیریت واجرای کلیه طرح های عمرانی ,موفق گردید گواهی نامه های IMS, HSE-MS ر ادریافت نماید.

مجموع سه گواهینامه ISO9001, ISO14001, ISO45001 اصطلاحا IMS گفته میشود.

HSE-MS سیستم مدیریت ایمنی ,بهداشت ,محیط زیست میباشد.

شرکتهایی که از ایران گواه گواهینامه گرفته اند