اخذ گواهینامه مشتریان

شرکت امیدان منظومه گسترش اطلاعات

 شرکت امیدان منظومه گسترش اطلاعات

 

 منظومه گسترش اطلاعات

 

 

 

 

شرکت امگا (امیدان منظومه گسترش اطلاعات) بازمینه فعالیت درطراحی ، تولید ، مشاوره ، پیاده سازی ونظارت سیستم های نرم افزار ،سخت افزار ،  تولید نمایشگر وکنترلر ویدئو وال صنعتی , حوزه  ITS موفق شد گواهینامه ISO9001 ,ISO14001 ,ISO45001 ودرمجموع IMS راکسب نماید.

بسیستم مدیریت یکپارچه IMS میگویند.

شرکتهایی که از ایران گواه گواهینامه گرفته اند