اخذ گواهینامه مشتریان

شرکت آذرعطف

شرکت آذرعطف

لوگو شرکت آذر عطف

 

شرکت آذر عطف

شرکت آذر عطف به عنوان یکی از شرکتهای معتبر در زمینه ی طراحی ،تامین تجهیزات و نصب برای پروژه های ساختمانی موفق به در یافت گواهینامه های سیستم مدیریت کیفیت ISO90001:2015 , سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت  ISO450001:2018 , سیستم مدیریت زسیت محیطیISO140001:2015 و  سیستم مدیریت یکپارچه IMS  از شرکت ایران گواه شده است.

اهداف: ارتقاء عملکرد و کیفیت و کاهش آلاینده هی زیست محیطی با استقرار سیستم مدیریت یکپارچه بر اساس استانداردها میباشد.

این اهداف در راستای سیاستهای ذیل حاصل خواهد شد:

-افزایش کیفیت محصولات

-ارتقاء سطح رضایت مندی مشتری 

-پایبندی به تعهدات 

بدین منظور شرکت آذر عطف با رعایت استانداردهای مربوطه و تعهد به آنها در جهت پیشبرد اهداف خود در راستای بهبود مداوم فرآیندها و محصولات گام بر میدارد.

شرکتهایی که از ایران گواه گواهینامه گرفته اند