اخذ گواهینامه مشتریان

شرکت مهندسی میراش

2df0086e e54c 4295 8ab0 37d0b4c43a1dشرکت مهندسی میراش

شرکت مهندسی میراش،یکی  ازشرکتهای معتبر درزمینه طراحی،تامین، تجهیز، تاسیسات پروژه های ساختمانی ، تصفیه خانه آب و فاضلاب ،توانسته باتکیه برالزامات استانداردهای سیستم مدیریت کیفیت مطابق ISO9001:2015 ، سیستم مدیریت زیست محیطی مطابق ISO14001:2015، سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ایی مطابق ISO45001:2018 همچنین سیستم مدیریت یکپارچه IMS  گامی بلند جهت بهبود کیفیت خدمات خود ،بهبود عملكرد زیست محیطی ، ايمني ، بهداشت حرفه ایی همچنین سرلوحه قرار دادن مشتری مداری ازطریق تامین درخواستها ،رضایت ،اعتماد کارفرمایان بردارد.  همچنین بطور  مداوم خودرا  نسبت ب بهبود مستمر،اثر بخشی سیستم مدیریت کیفیت یکپارچه متعهد می داند. شرکت  در  ابتدای  هر  سال جهت تعیین اهداف  کیفی  ، زیست محیطی  ، ایمنی ، بهداشت  درراستای  این خط مشی  اقدام نموده همینطور جهت بازنگری  از طریق  پایش  ،  اندازه گیری   و تحلیل  ، میزان تحقق   اهداف  کیفی  ،  زیست محیطی  ،  ایمنی  ،بهداشت  تعریف  شده  رابررسی  میکند  .مدیریت مناسب ،داشتن عملکرد صحیح، بکار گیری دانش در هماهنگی منابع انسانی ومالی برای رسیدن ب حداکثر کارایی،برنامه ریزی ،مشخص کردن اهداف ، بهبود فرآیندها بوسیله تمرکز بر نیازهای مشتری ،تجسم وطراحی وضعیت مطلوب درآیندهبوسیله یافتن وساختن راههای موثرتر، پشتیبانی،بررسی وکنترل منابع،ارزیابی عملکرد همچنین ارزیابی رضایت مشتریان، بهبود محصول یا خدمات در طول زمان با توجه به نیازهای مشتریان ازبرنامه های این شرکت درراستای نیل ب این اهداف میباشد.

شرکتهایی که از ایران گواه گواهینامه گرفته اند