مقالات مفید

استعلام گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاری

استعلام گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاری

استعلام گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاری

استعلام گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاری چالش بسیاری ازمتقاضیان همینطور کارفرمایان بابت راستی آزمایی اعتبار گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران میباشد . اینکه چطور میشود متوجه شدکه گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی اصل بوده ویااینکه گواهینامه تایید صلاحیت اداره کار معتبر میباشد ، سوال اغلب کاربران میباشد . کاربران توسط موتور جستجوگر  WWW.GOOGLE.COM بدبال راهی بابت استعلام گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاری کلمات کلیدی سرچ میکنند همانند :

نحوه استعلام گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی , استعلام گواهینامه  تائید صلاحیت ایمنی اداره کار , چطور میتوان گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی استعلام نمود , سایت استعلام گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی اداره کار , نحوه استعلام  HSE اداره کار و.....

نحوه استعلام گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران توسط مقاله فوق توضیح داده میشود .

گواهینامه اداره کار چیست .

گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی اداره کار توسط اداره کار استانها تحت نظارت وزارت تعاون کارورفاه اجتماعی جهت تایید امور پیمانکاران ب مدت دوسال صادر میگردد . براساس آئین نامه اجرایی هیئت دولت اخذ گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی الزامی شده لذا تمامی پیمانکاران فارق ازنوع فعالیت خود میبایست اقدام نمایند بابت اخذ گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاری .

گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاری توسط متقاضیان گواهینامه تائید صلاحیت ایمنی , گواهی نامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاری , مدرک  HSE اداره کار , گواهی ایمنی اداره کار نامیده میشود .

متقاضیان اخذ گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی میبایست شرایط ایمن داشته سپس اقدام نمایند توسط اداره کار استان خود بابت گرفتن گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاری .

مهمترین مدارک لازم جهت اخذ گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاری داشتن گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری ( مجوز اداره کار ) جهت پیمانکاران شرکتهای خدماتی ، ویا رتبه جهت شرکتهای فنی مهندسی میباشد .

متقاضیان جهت اخذ گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی حتما میبایست مسئول ایمنی مورد تایید اداره کار داشته باشند اقدام نمایند بابت تاییدیه مسئول ایمنی توسط اداره کار استان مربوطه .

 

بیشتر بخوانیم :

مدارک لازم جهت اخذ گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی

مدارک لازم جهت تایید مسئول ایمنی

 

استعلام گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاری توسط سایت اداره کار امکان پذیر میباشد . بلحاظ زمانبر بودن همینطور سطح سختگیری اداره کار بابت تایید پیمانکاران ( صدور گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی ) شرکتهای پیمانکاری اقدام میکنند ب جعل مدرک گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی . لذا معمولا کارفرمایان دنبال راهی هستندتا بتوانند استعلام گرفته مطمئن باشند گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی معتبر میباشد . اغلب پیمانکاران عنوان میکنند مسئولمناقصه اقدام نمیکند بابت استعلام گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی ، حال اینکه کارفرمایان ویا مسئولین مناقصات بلحاظ شرایط ویژه دنبال یادگرفتن نحوه استعلام گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی هستند . بعضا پیش آمده پیمانکاران اسیر افراد سودجو شده باگرفتن مبالغ بیشماری عنوان میکنند بصورت فوری گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاری صادر میکنند . سپس پیمانکار دنبال سایتی بابت استعلام گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاری هست .

نحوه استعلام گواهی نامه تایید صلاحیت ایمنی ویا نحوه استعلام مدرک  HSE اداره کار توسط متقاضیان بشرح ذیل میباشد .

استعلام گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران , متقاضی میبایست ابتدا وارد سایت ,وزارت تعاون کار ورفاه اجتماعی ب آدرس https://www.mcls.gov.ir/  شود ، سپس قسمت منو سایت وارد قسمت https://svcc.mcls.gov.ir/Contractors.aspx  شوند سپس باوارد کردن اطلاعات شرکت میتوانند گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی استعلام بگیرند .

استعلام گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران بلحاظ موارد مطورحه بالا حتما توسط کارفرمایان انجام میشود لذا پیمانکاران نیز قبلاز رسیدن گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی دست کارفرما بهتر هست ابتدا خودشان گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی ر ااستعلام کنند . چنانچه متقاضیان بابت استعلام گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاری دچار مشکل شدند میتوانند توسط ارتباط باشرکت ایران گواه سوالات خودرا مطرح نمایند .

 

مطالب مرتبط :

نحوه استعلام گواهینامه  ISO

اخذ فوری گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

شرکتهایی که از ایران گواه گواهینامه گرفته اند