مقالات مفید

گواهینامه اچ اس ای HSE-MS چیست

گواهینامه اچ اس ای HSE-MS چیست

گواهینامه اچ اس ای HSE-MS چیست , مدرک  HSE  , گواهی  HSE  , همانند گواهینامه  ISO  متقاضیان بیشماری دارد. گواهی نامه  HSE  از جمله مدارک مورد نیاز مناقصات میباشد بنابراین متقاضیان بیشماری بدنبال مراجع صدور گواهینامه  HSE  توسط موتور جستجوگر  WWW.GOOGLE.COM    کلمات کلیدی سرچ مینمانید همانند :

 HSE   چیست , گواهینامه  HSE  ازکجا بگیرم , مراجع صدور گواهینامه  HSE  درتهران , مراکز صدور گواهی نامه  HSE  , مدرک  HSE  ازکجا بگیرم , اخذ گواهینامه آموزشی  HSE  , اخذ فوری گواهینامه  HSE  ,  HSE  شرکت پیمانکاری , هزینه گرفتن گواهینامه  HSE  معتبر , شرایط گرفتن گواهینامه  HSE  چیست , اخذ  HSE  ارزان , اخذ  HSE  فوری , و....  حال اینکه تعریف  HSE  چیست ؟ چه مراجعه گواهینامه  HSE  صادر میکنند ؟ ادامه مطلب درمورد  HSE  گواهینامه , HSE  تعریف

گواهینامه اچ اس ای HSE-MS چیست:

HSE ( اچ اس ای ) مخفف سه کلمه   H  بمعنای بهداشت  (   Health )  ,  S  بمعنای ایمنی (  Safety  )  , E  بمعنای محیط زیست (  Environment  ) میباشد همانطوریکه مشخص گردید  HSE   مقوله مربوطبه بهداشت کارگاه ، ایمنی کارگاه همینطور حفاظت ازمحیط زیست ر ادربر میگیرد

HSE   ابتدا اولین بار توسط مرکز استاندارد انگلستان تدوین گردید و جهت استفاده جهانیان منتشر شد. دولت انگلستان جهت به حداقل رساندن حوادث ناشی از بی احتیاطی کارگران استانداردی تدوین نمود که در برگیرنده مسائل ایمنی حین کار، بهداشت محیط، حفاظت محیط زیست میباشد. بنابراین استاندارد  HSE   توسط کمیته فنی استاندارد انگلستان تدوین گردید. بلحاظ تکمیل متن استاندارد  HSE  دیگر کشورها به تبعیت از استاندارد کشور انگلستان الزامات استاندارد HSE  را جهت پایین آوردن مشکلات کارگران حین کار پیاده سازی و اجرا می کنند.   بنابراین کشور جمهوری اسلامی ایران بلحاظ اهمیت سلامت کارگران اخذ گواهینامه  HSE  , را به مدرک مورد نیاز جهت مناقصه اضافه نموده،  بنابراین تمامی شرکتهای پیمانکاری موظف به اخذ گواهی نامه  HSE  نیز شدند.

HSE , مراجع صدور مدرک  HSE  کدامند:

گواهینامه  HSE  و یا همان مدرک  HSE  توسط مراکز صدور گواهینامه ایزو , گواهی نامه  HSE   صادر میگردد. با این تفاوت که گواهینامه  HSE  بلحاظ اینکه جزو استاندارد سازمان ایزو نبوده بصورت نانواکریدیت صادر میگردد، یعنی اینکه جزو استاندارد منتشر شده سازمان ایزو    نمیباشد.

CB خصوصی و یا  CB  تحت نظارت سازمان ایزو بنام مراجع صدور گواهینامه ایزو , گواهینامه  HSE  صادر مینمایند. بلحاظ اینکه مدرک  HSE  نانواکریدیت صادر میگردد بنابراین اعتبار گواهینامه  HSE  بعنوان استاندارد  HSE  کشور انگلستان مهم نمی باشد. لذا متقاضی میتواند بجای هزینه هنگفت صدور گواهینامه  HSE  توسط مرجع صدور گواهینامه ایزو تحت نظارت انجمن  IAF  ، می تواند  گواهینامه  HSE  را از مراجع  CB  خصوصی با هزینه کمتری اخذ نماید.  

مرکز مشاوره  ایران گواه بعنوان مرکز ثبت و صدور اخذ انواع گواهینامه ایزو همچنین گواهینامه HSE-MS  می تواند برای متقاضیان گواهینامه HSE-MS با حداقل هزینه ممکن صادر نماید.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

شرکتهایی که از ایران گواه گواهینامه گرفته اند