مقالات مفید

نحوه دریافت گواهینامه ایزو 17025

نحوه دریافت گواهینامه ایزو 17025

نحوه دریافت گواهینامه ایزو 17025 چالش اغلب متقاضیان ایزو 17025 می باشد، گواهینامه ایزو 17025 اغلب توسط مدیران آزمایشگاه ها جهت کالیبراسیون کردن محصولات تقاضی می گردد. آزمایشگاه هایی که عمل کالیبراسیون روی دستگاه را انجام میدهند می توانند گواهینامه ایزو 17025 دریافت نمایند. آزمایشگاه پزشکی نمی تواند گواهینامه ایزو 17025 اخذ نماید بلکه آزمایشگاه پزشکی باید گواهینامه ایزو 15189 اخذ نماید.

روند دریافت گواهینامه ایزو 17025 موضوع مقاله فوق می باشد که توسط مرکز مشاوره ایران گواه تدوین و مکتوب گشته، متقاضیان اخذ گواهینامه ایزو 17025 با مطالعه کامل می توانند اطلاعات جامعی در مورد ایزو 17025 همینطور نحوه دریافت گواهینامه ایزو 17025 بدست آورند.

تفاوت بین استاندارد ایزو 15189 و استاندارد ایزو 17025:

استاندارد ایزو 17025 الزامات کلیات آزمایشگاه ها جهت بررسی درست آزمایشات را بیان می کند. استاندارد ایزو 15189 روش های درست مربوط به کیفیت همچنین مهارت در آزمایشگاه پزشکی را بیان می کند. بواقع آزمایشگاه طبی می تواند گواهینامه ایزو 17025 دریافت نماید جهت کالیبراسیون کردن تجهیزات پزشکی بابت انجام آزمایش ها، منتها نمی تواند گواهینامه ایزو 17025 دریافت نماید و مطمئن باشد که روند کیفیت در آزمایش به درستی انجام می شود.

گواهینامه ایزو 17025 توسط مرکز ملی تایید صلاحیت ایران NACI باید صادر گردد ولی گواهینامه ایزو 15189 می تواند توسط مرجع صدور گواهینامه ایزو صادر گردد. متقاضی جهت دریافت گواهینامه ایزو 17025 می بایست بصورت همزمان الزامات استاندارد ایزو 9001 پیاده سازی و اجرا نماید.

مرجع صدور گواهینامه ایزو 17025:

صدور گواهینامه ایزو 17025 نمی تواند توسط هر مرجع صدوری انجام شود، در حقیقت متولی صدور گواهینامه ایزو 17025 نهاد های استاندارد کشور های عضو IAF می باشند. مرکز ملی تایید صلاحیت ایران یا NACI به عنوان متولی استاندارد توسط سازمان اعتبار سنجی بین المللی IAF معرفی شده. بنابراین متولی استاندارد ایزو 17025 در ایران مرکز ملی تایید صلاحیت ایران NACI می باشد.

مرکز ملی تایید صلاحیت ایران مورد تایید انجمن بین المللی ILAC می باشد. ILAC مجمع عمومی بین المللی هست که آزمایشگاه های اخذ کننده گواهینامه ایزو 17025 را تایید می کند، بنابراین متقاضی اخذ گواهینامه ایزو 17025 در لیست اتحادیه بین المللی بین المللی تایید صلاحیت آزمایشگاهی ILAC  گنجانده می شود.

روند دریافت گواهینامه ایزو 17025:

آزمایشگاه ها جهت کالیبراسیون دستگاه باید گواهینامه استاندارد ایزو 17025 از مرکز ملی تایید صلاحیت ایران داشته باشند. روند دریافت اخذ گواهینامه ایزو 17025 برای سازمان هایی که دارای زیر ساخت اصولی نباشند غیر ممکن می باشد. متقاضی جهت اخذ گواهینامه ایزو 17025 می بایست دارای مکان مجهز آزمایشگاه با دستگاه های مربوطه باشد. پیاده سازی الزامات استاندارد ایزو 9001 همینطور پیاده سازی الزامات استاندارد ایزو 17025 ویرایش سال 2017 جزو پیش نیاز های اخذ گواهینامه ایزو 17025 می باشد.

ممیزی توسط ممیز مرکز ملی تایید صلاحیت ایران مرحله بعدی نحوه دریافت گواهینامه ایزو 17025 است. نکته مهم اینکه ممیزی توسط ممیزان NACI ممکن است طی چند نوبت انجام شود. تست گیری با دستگاه های داخل آزمایشگاه جهت کالیبراسیون کردن نکته مهم دیگری است که باید دقیقا نتایج تست ها برابر باشد. چنانچه نتایج تست ها برابر باشد و عدم انطباقی ممیز NACI اعلام نکند، متقاضی می تواند گواهینامه ایزو 17025 دریافت نماید.

صدور گواهینامه ایزو 17025 فیک:

مراجع بیشماری در ایران گواهینامه ایزو صادر می کنند که CB شناخته می شوند. اغلب متقاضیان اطلاعات کافی از اعتبار CB ها ندارند، لذا نمی دانند گواهینامه ایزو صادر شده توسط این گونه CB ها فیک می باشد. نکته مهم در مورد گواهینامه ایزو 17025 اینکه، گواهینامه ایزو 17025 حتما باید توسط NACI صادر گردد تا اعتبار داشته باشد.

برخی CB ها که اعتبار بین المللی ندارند و ساخته پرداخته ایرانی ها هستند به عناوین متفاوتی همانند گواهینامه ایزو تحت نظارت ایران کانادا و..... اقدام می کنند جهت صدور گواهینامه ایزو 17025، که گواهینامه صادر شده اعتبار بین المللی نداشته.

متقاضی اخذ گواهینامه ایزو 17025 جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانند با شماره تماس های شرکت ارتباط برقرار نمایند.

02146135223  -  02146134156  -  02146133082

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

شرکتهایی که از ایران گواه گواهینامه گرفته اند