مقالات مفید

گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری

گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری

گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری، مجوز اداره کار ویا مدرک تایید صلاحیت پیمانکاری جزو گواهینامه صادرشده توسط دولت میباشد که شرکتها جهت حضور در مناقصه میبایست ارائه دهند. لذا جهت اخذ گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری باید به اداره کار استان ها مراجعه نمایید.

 گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری چیست , گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری توسط چه سازمانی صادر میگردد.

اداره کار متولی صدور گواهینامه پیمانکاران:  

شرکت هایی که حوزه فعالیت آنها تولیدی خدماتی است برای  اخذ گواهینامه صلاحیت از  اداره کار باید به  اداره کار استان ها مراجعه نمیند. متولی صدور گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری اداره کار می باشد بنابراین متقاضیان جهت اخذ تایید صلاحیت پیمانکاری میبایست توسط اداره کار استان اقدام نمایند . دولت جمهوری اسلامی شرکت هارا به دودسته فنی مهندسی، خدماتی تقسیم نموده.

رتبه توسط ساجات به شرکتهای فنی مهندسی تعلق میگیرید منتها تایید صلاحیت پیمانکاری توسط وزارت تعاون کارورفاه اجتماعی جهت شرکتهای خدماتی صادر میگردد.

تایید صلاحیت پیمانکاری ویا مجوز اداره کار توسط امور آشپزخانه ( رستوران ) ، تعمیرنگهداری تجهیزات اداری ، خدمات عمومی نگهبانی ، فضای سبز ، تاسیسات ، چاپ ( تکثیر ) اخذ میگردد بنابراین شرکتها زمینه فعالیت ذکر شده میبایست توسط اداره کار استان خود اقدام نمایند جهت اخذ گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری نکته مهم اینکه گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری همینطور گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران کاملا متفاوت بوده منتها هردو توسط اداره کار استانها صادر میگردد

متقاضیان اخذ گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری میبایست جهت اخذ مجوز اداره کار مدارکی تهیه سپس توسط سایت اداره کار بارگزاری نموده تاتشکیل پرونده صورت پذیرد تعیین بازرس شود همچنین بعدا زبازرسی گواهینامه صادر میگردد مهمترین مدرک شرکتها جهت اخذ گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری طرح طبقه بندی مشاغل میباشد حال متقاضیان جهت اطلاع بابت طرح طقه بندی مشاغل میتوانند ب مطالب دیگر سایت مراجعهنموده مطالعه نمایند.

گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری

طرح طبقه بندی مشاغل پیش نیاز اخذ گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری بوده سپس الباقی مدارک مورد بازبینی قرار گرفته پش چنانچه کافرما بخواهد خیلی فوری گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری اخذ نماید ابتدا میبایست مدارکی کاملی داشته ارائه دهد سپس پیگیری نماید تاگواهینامه مجوز اداره کار صادر گردد

گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری صادره توسط اداره کار استانها صادر میگردد ، مدرک تایید صلاحیت پیمانکاری اعتبار سه ساله داشته میبایست سالیانه مورد بازرسی مراقبتی قرارگرفته تمدید گردد همینطور کارفرمایان میبایست پس ا زسه سال اقدام نمایند مجددا جهت انجام امور مربوط ب تمدید گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری

 

لینکهای مرتبط :

WWW.IRANGOVAH.IR

WWW.IRANGOVAH.COM

www.mcls.gov.ir

www.mporg.ir

 

متقاضیان اخذ گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری جهت کسب اطلاعات فنی حقوقی بیشتر همینطور مدارک ، شرایط اخذ گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری , هزینه ، مدت زمان اخذ گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری میتوانند ارتباط برقرار نموده مشاوره رایگان دریافت نمایند

تایید صلاحیت پیمانکاری , مجوز اداره کار , مدرک اداره کار , گواهینامه اداره کار شرکتهای خدماتی , فرق بین گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی همینطور گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری , گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری چیست , گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری توسط چه سازمانی صادر میگردد , مدت زمان اخذ گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری چقدر هست , هزینه اخذ گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری چقدر هست

شرکتهایی که از ایران گواه گواهینامه گرفته اند