مقالات مفید

گواهینامه مجوز اداره کار , صلاحیت

گواهینامه مجوز اداره کار , صلاحیت

گواهینامه اداره کار چیست , گواهی مجوز اداره کار چیست , گواهینامه مجوز اداره کار چیست , گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری چیست , گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری توسط چه سازمانی صادر میگردد , چگونه گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری اخذ نمایم , سایت اداره کار , سایت جهت ثبت نام تایید صلاحیت پیمانکاری , جهت ثبت نام مدرک تایید صلاحیت پیمانکاری میبایست چیکار کرد , نحوه ثبت نام گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری , جهت اخذ گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری کجا میبایست مراجعه کرد , شرایط اخذ گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری , مدارک لازم جهت اخذ گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری , مدت زمان اخذ گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری تماما کلمات کلیدی میباشد کافرمایان  توسط موتور جستجوگر  WWW.GOOGLE.COM    سرچ مینمایند . حال اینکه اصلا گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری چیست وچرا میبایست گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری اخذ نمود لطفا ادامه مطلب توجه فرمایید .....

 

مطالب بیشتر :

مجوز اداره کار , تایید صلاحیت پیمانکاری

 

گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری چیست ؟

گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری اصطلاحا بین عموم گواهی نامه مجوز اداره کار ویا گواهینامه تایید صلاحیت اداره کار نامیده میشود حتی برخی گواهینامه شرکتهای خدماتی نیز مینامند منتها تماما براساس نوع فعالیت شرکتها توسط اداره کار استان مربوطه صادر میگردد کافرمایان توجه داشته باشند جهت اخذ گواهینامه مجوز اداره کار میبایست استان مربوطه خود اقدام نمایند یعنی جاییکه دراساسنامه شرکت ادرس دفتر مرکزی ثبت گردیده چنانچه کافرما تهران پروژه فعال گرفته باشد منتها اساسنامه استان دیگری ثبت شده باشد میبایست کافرما توسط همان استان درج شده اقدام نماید جهت اخذ گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری ( گواهینامه مجوز اداره کار ) وبلعکس بنابراین گواهینامه مجوز اداره کار ( گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری ) توسط اداره کار استان مربوطه تحت نظارت وزارت تعاون کارورفاه اجتماعی صادر میگردد.

 

چرا میبایست گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری اخذ نمود ؟

پیمانکاران جهت حضور درمناقصات نیاز داشته گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری ارائه دهند پس اخذ گواهینامه مجوز اداره کار , صلاحیت پیمانکاری اداره کار جزو الزامات شرکتهای پیمانکاری جهت فعالیت میباشد

اغلب متقاضیان اخذ گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری سوال میپرسند ؛ گواهینامه مجوز اداره کار ب چه شرکتهایی تعلق میگیرد ؟

شرکتهای حوزه فعالیت : امور آشپزخانه ( رستوران ) – تعمیرونگهداری ( تجهیزات اداری همینطور صنعتی ) – خدمات عمومی ( نگهبانی ) – فضای سبز – تاسیسات همچنین چاپ وتکثیر میتوانند اقدام نمایند جهت اخذ مجوز اداره کار توسط اداره کار استان مربوطه لذا سازمانها بازمینه فعالیت ذکر شده ویا زیر گروه زمینه فعالیت ذکر شده اقدام مینمایند جهت اخذ گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری.

 

بیشتر بخوانیم :

تفاوت گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری با گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاری چیست ؟

 

گواهی نامه مجوز اداره کار ( تایید صلاحیت پیمانکاری ) براساس مصوبه سال 97 هیئت دولت اخذ میگردد سال 1397 دولت جمهوری اسلامی ایران تمامی شرکتها راموظف نمود جهت حضور درمناقصه گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری اخذ نمایند لازم بذکر میباشد گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری درصورتی اخذ میگردد ک شرکت مربوطه گواهینامه رتبه ویا گرید نداشته باشد البته هستند مسئولین مناقصه گر باتوجه ب داشتن گواهینامه صلاحیت پیمانکاری ( رتبه ) کافرما ر اموظف میکند اقدام نماید جهت اخذ گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری ( مجوز اداره کار )

کارفرمایان احساس میکنند بلحاظ دارا بودن گواهینامه  ISO   , نیاز نداشته سرتیفیکیتی اخذ نمایند حال آنکه حتما میبایست جهت مناقصه گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری ، تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران حتی رتبه پیمانکاری داشته باشند طی مقالات بعدی پیرو گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران بیشتر توضیح خواهیم داد.

 

شرکتهایی که از ایران گواه گواهینامه گرفته اند