مقالات مفید

ایزو9001 , استاندارد مرجع

ایزو9001 , استاندارد مرجع

استاندارد ایزو9001 بنام سیستم مدیریت کیفیت شناخته شده اکثر مردم حتی عموم مادامیکه نام  ISO    آورده میشود ،  ایزو9001 یادشان میآید بلحاظ اینکه گواهینامه  ISO9001   بعنوان پرکاربردترین استاندارد تدوین شده سازمان ایزو میباشد حال اینکه چرا آکثر متقاضیان گواهینامه ایزو 9001 اخذ میکنند , استاندارد  ISO9001   چیست ,  گواهینامه ایزو9001 توسط چه اصنافی گرفته میشود و.... ادامه مطلب پیرو استاندارد ایزو9001 , استاندارد مرجع.

 

ISO9001   , استاندارد ایزو9001 :

استاندارد 9001 جزو پرکاربردترین استاندارد تدوین شده سازمان بین المللی  ISO   میباشد اکثر قشر جامعه تقریبا نام ایزو9001 شنیده ویا روی محصولات ایزو9001 دیده اند.

ایزو9001 بنام سیستم مدیریت کیفیت الزامات مدیریت همینطور الزامات کیفیت ر ابیان میدارد بنابراین بلحاظ اینکه کیفیت د رخدمات حتی کیفیت د رمحصولات نماینگر مرغوبیت میباشد اکثرا بدنبال راهی جهت اخذ گواهینامه سیستم مدیریت کیفیت بنام  ISO9001   میباشند

استاندارد  ISO9001   جزو خانواده استاندارد ایزو9000 بوده ابتداتوسط سازمان ایزو سال 2005 میلادی تدوین ، منتشر گشت سپس طی سالیان گذشته مجددا توسط کمیته فنی سازمان ایزو دچار تغییرات گشته متن استاندارد تکمیل شده آخرین ویرایش استاندارد ایزو9001 مربوطبه سال 2015 میلادی میباشد

متقاضیان چنانچه درخواست تفاوت بین ایزو9001 ویرایش 2015 نسبت ب ایزو9001 تدوین سال 2005 میلادی هستند لطفا سایتهای دیگر شرکت ایران گواه همانند  WWW.IRANGOVAH.IR     ر امطالعه فرمایند

استاندارد ایزو9001 بعنوان استاندارد مرجع نامیده میشود بلحاظ اینکه  ISO9001   مستندات دیگر استانداردهای تدوین شده سازمان ایزو ر ادربرمیگرد همانند ایزو50001 حدود 60درصد الزامات همسو بوده بااستاندارد ایزو 9001  بنابراین استاندارد  ISO9001   بنام استاندارد مادر توسط متقاضیان نامیده میشود.

 

بیشتر بخوانیم :

مدارک لازم جهت اخذ گواهینامه   ISO9001:2015

 

ایزو9001 چیست ؟

استاندارد بین المللی 9001 الزامات سیستم مدیریت کیفیت ر اتعیین مینماید وقتی سازمان :

نیازمند نشان دادن توانایی د رارائه یکنواخت محصولات همینطور خدماتیکه الزامات مشتری ، الزامات قانونی همچنین مقرراتی کاربردی برآورده میسازد همینطور بدنبال جلب رضایت مشتری ا زطریق بکارگیری اثربخش سیستم شامل فرآیندهایی جهت بهبود مستمر سیستم ، انطباق سازی باالزامات مشتری قابل کاربرد میباشد . تمامی الزامات استاندارد  ISO9001   عمومی میباشد بنحوی د رنظرگرفته شده جهت تمامی سازمانها صرف نظر ا زنوع فعالیت قابل اجرا میباشد

متقاضیان متن استاندارد  ISO9001:2015     میتوانند متن استاندارد ایزو9001 ر ادرهمین سایت قسمت فایل  PDF   استاندارد دانلود نموده استفاده کنند

لینک دانلود متن استاندارد ایزو9001:2015

 

شرکتها ، سازمانهای اخذ کننده گواهینامه ایزو9001 :

ISO9001:2015 Certification    , گواهینامه ایزو9001 توسط تمامی سازمانها همینطور شرکتها بدون د رنظرگرفتن نوع فعالیت قابلیت صدور دارا میباشد حتی تمامی کسب وکارها میتوانند اقدام نمایند جهت پیاده سازی مستندات ایزو9001 سپس اخذ گواهینامه ایزو9001

مرکز مشاوره و اطلاع رسانی ایران گواه میتواند اقدامات لازم جهت اخذ فوری گواهینامه  ISO9001   حتی بدون ممیزی انجام دهد همچنین مشاوران مرکز ایران گواه میتوانند مستندات ایزو9001 پیاده سازی نموده هزینه پیاده سازی الزامات استاندارد ایزو9001 رایگان بوده جزو خدمات رایگان شرکت ایران گواه میباشد بنابراین متقاضیان بدون دغدغه میتوانند گواهینامه ایزو9001 ارزان , گواهینامه  ISO9001   سریع توسط مرکز ایران گواه اخذ نمایند

لینکهای مرتبط :

WWW.IRANGOVAH.IR

WWW.IRANGOVAH.COM

WWW.ISO.ORG

متقاضیان توسط موتور جستجوگر  WWW.GOOGLE.COM     بدنبال مراجع صدور گواهینامه ایزو9001 کلمات کلیدی سرچ مینمایند همانند :

اخذ گواهینامه ایزو9001 , چه اصنافی میتوانند گواهینامه ایزو9001 بگیرند , کدام مرجع سریعتر گواهی نامه ایزو9001 صادر میکند , مرجع معتبر صدور گواهی نامه  ISO9001   , اخذ گواهینامه ایزو9001 ارزان , شرایط اخذ گواهینامه ایزو 9001 , هزینه صدور گواهینامه استاندارد ایزو9001 , گواهینامه ایزو9001 فوری جهت مناقصه , گواهینامه ایزو9001 مورد تایید مناقصه

شرکتهایی که از ایران گواه گواهینامه گرفته اند