اخذ گواهینامه ملی

هزینه همچنین شرایط اخذ گواهینامه مجوز اداره کار ، تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران ، گرید ، رتبه انفورماتیک 02144769456

 گواهینامه ملی

هزینه همچنین شرایط اخذ گواهینامه مجوز اداره کار ، تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران ، گرید ، رتبه انفورماتیک 02144769456

اخذ گواهینامه ملی مانند گواهی مجوز اداره کار ، تائید صلاحیت پیمانکاری ، تعیین صلاحیت ایمنی پیمانکاران ، تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران ، رتبه ، رتبه پیمانکاری ، رتبه انفورماتیک ، رتبه برق ، رتبه نیرو وبرق ، و.... جهت شرکتها ، موسسات پیمانکاری حائز اهمیت میباشد بلحاظ اینکه چنانچه بخواهند د رمناقصات شرکت داشته باشند یکی ا زمدارکی ک مورد نیاز جهت مشارکت د رمناقصات باتوجه ب رسته کاری شرکت متقاضی ، گواهی نامه مجوز اداره کار ، مدرک تایید صلاحیت پیمانکاری ، گواهینامه تائید صلاحیت ایمنی پیمانکاران ، رتبه ، گرید میباشد .

اخذ مجوز اداره کار ، تایید صلاحیت پیمانکاری فقط ا زطریق اداره کار استان مربوطه صادر میگردد تمامی شرکتها میبایست حتما گواهی نامه مجوز اداره کار ویا همان تایید صلاحیت پیمانکار ر ااخذ نمایند چنانچه مجموعه متقاضی بزرگ باشد جهت اخذ گواهینامه میبایست متقاضی مراجعه کند ب سازمان برنامه وبودجه ( ساجات ) چنانچه مجموعه کوچک باشد جهت اخذ گواهینامه مجوز اداره کار ( تاییدصلاحیت پیمانکار ) میبایست مراجعه نماید ب اداره تعاون کارورفاه اجتماعی استان مربوطه مراجعه نماید

گواهینامه مجوز اداره کار ( تایید صلاحیت پیمانکار ) ب چه شرکتهایی تعلق میگیرد ؟

مجوز اداره کار ویا همان تائید صلاحیت پیمانکار ب موسسات تهیه و توزیع غذا ، چاپ و تکثیر امور فنی ، تاسیسات برودتی و حرارتی ، فنی و مهندسی ، امور رستوران وبوفه ، خدمات عمومی ( تعمیر ونگهداری عمومی , نگهبانی همچنین حفاظتی ) ، سرویسهای ایاب وذهاب ، خدمات فضای سبز تعلق میگیرد

مدارک مورد نیاز جهت اخذ مجوز اداره کار تایید صلاحیت پیمانکاری همچنین اطلاعات لازم جهت اخذ گواهینامه ملی همانند مجوز اداره کار ، تایید صلاحیت پیمانکاری ، تعیید صلاحیت ایمنی پیمانکاران ، تعیین صلاحیت پیمانکاری ، تائید صلاحیت ایمنی پیمانکاران ، گرید ، رتبه ، رتبه انفورماتیک ، رتبه برق ، و.... میتوانید ا زطریق شماره تماس 02144769456 – 02144769451 بامشاوران مرکز ایران گواه درتماس باشید همچنین جهت دستیابی ب اطلاعات اخذ گواهینامه مجوز اداره کار ، گواهی تایید صلاحیت پیمانکاری ، مدرک صلاحیت  HSE    ، گواهی تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران ، گرید ، رتبه و... میتوانید ب سایت  WWW.IRANGOVAH.CO   -      WWW.IRANGOVAH.IR           مراجعه فرمایید .

مرکز مشاوره اخذ گواهی نامه ملی همچنین بین المللی ایران گواه  مفتخر میباشد طی سالیان متمادی مشاوره رایگان همچنین اخذ گواهینامه ملی همچون مجوز اداره کار ، تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران ، گرید ، رتبه همچنین گواهینامه بین المللی همانند گواهی  ISO    ،   HSE    ،   CE   ، تدوین  HSEPLAN    و... جهت شرکتهای کوچک همچنین بزرگ پیمانکاری ، مشاوره ، اجرایی ، همچنین کسب وکار کوچک موفق ب اخذ گواهینامه مورد نیاز گشته .

لینکهای مرتبط :

WWW.IRANGOVAH.IR

WWW.SVCC.MCLC.GOV.IR

WWW.GOOGLE.COM

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

شرکتهایی که از ایران گواه گواهینامه گرفته اند