اخذ گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری

مدارک لازم جهت اخذ مدرک مجوز اداره کار ( گواهی تایید صلاحیت پیمانکاری )

 اداره کار

مدارک لازم جهت اخذ مدرک مجوز اداره کار ( گواهی تایید صلاحیت پیمانکاری )

 

مجوز اداره کار ، گواهی نامه تایید صلاحیت پیمانکاری :

کواهی نامه تائید صلاحیت پیمانکاری توسط الفاظ مختلفی بین متقاضیان نامبرده میشود همانند گواهی تایید  HSE  پیمانکاری ، گواهینامه تایید  HSE  پیمانکاران ، گواهینامه اچ اس ای پیمانکاران ، گواهینامه مجوز اداره کار ویاهمان گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری تمامی الفاظ فوق بیانگر یکنوع گواهینامه تحت عنوان گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری توسط وزارت تعاون کارورفاه اجتماعی صادر میگردد

گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری با گواهینامه صلاحیت پیمانکاری کاملا متفاوت بوده

گواهی نامه تایید صلاحیت پیمانکاری ( مجوز اداره کار ) توسط وزارت کار طی مدت سه سال اعتبار جهت اصناف امور آشپزخانه ( رستوران ) ، تعمیر ونگهداری تجهیزات اداری ، خدمات عمومی نگهبانی ، فضای سبز ، تاسیسات همچنین چاپ وتکثیر صادر میگردد منتها گواهینامه صلاحیت پیمانکاری ( رتبه ) توسط سازمان برنامه وبودجه ( ساجات ) جهت اصناف شرکتهای مشاوره ، شرکتهای پیمانکاری ، شرکتهای انفورماتیک ، شرکتهای انبوه سازی ، شرکتهای طراحی وساخت (  EPC ) صادر میگردد همچنین رتبه بندی د رگواهی تایید صلاحیت پیمانکاری وجود ندارد منتها گواهی صلاحیت پیمانکاری بین رتبه 5 تا رتبه 1 بین شرکتها درجه بندی شده صادر میگردد حال باتوجه ب توضیحات بالا متوجه شدیم گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری توسط وزارت تعاون کارورفاه اجتماعی صادر میگردد همچنین مدت اعتبار گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری سه سال میباشد همچنین شش صنف رستوران ، تعمیرونگهداری تجهیزات اداری ، خدمات عمومی نگهبانی ، فضای سبز ، تاسیسات ، چاپ و تکثیر میبایست مبادرت فرمایند جهت اخذ گواهی نامه تایید صلاحیت پیمانکاری نکته مهم اینکه شرکتهای دارنده گواهی نامه صلاحیت پیمانکاری نیاز ب اخذ اخذ گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری ( مجوز اداره کار ) نداشته فقط میبایست گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران اخذ نمایند .

مدارک مورد نیاز جهت اخذ گواهی نامه تایید صلاحیت پیمانکاری ( مجوز اداره کار ) :

گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری ویا همان مدرک مجوز اداره کار ک توسط وزارت تعاون کارورفاه اجتماعی صادر میگردد مورد نیاز شرکتهای پیمانکاری جهت شرکت د رمناقصات دولتی همچنین نیمه دولتی میباشد بنابراین پس ا زتصویب لایحه دولت طی سال 1396 متقاضیان بیشماری جهت اخذ گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری ( مجوز اداره کار ) ب تکاپو افتادند منتها بدلیل عدم اطلاعات کافی بابت داشتن مدارک مورد نیاز جهت اخذ گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری مشکلات بیشماری برایشان بوجود آمد بنابراین ب ادامه مطلب جهت مدارک لازم جهت اخذ گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری ( مجوز اداره کار ) توجه فرمایید

متقاضیان اخذ گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری ( مجوز اداره کار ) جهت سرعت بخشیدن ب روندکار بدون نقص خواهشمند میباشد ابتدا مدارک مورد نیاز جهت اخذ مدرک مجوز اداره کار ر اتهیه نموده سپس اقدام کنند

مدارک مورد نیاز جهت تشکیل پرونده صلاحیت اداره کار

عضویت درانجمن صنفی شرکتهای خدماتی پشتیبانی ، فنی مهندسی

اساسنامه ، روزنامه رسمی ویا آگهی تاسیس وشرکت نامه همچنین اظهار نامه ثبت شرکت

روزنامه رسمی تغییرات ادرس درصورت تغییر

شناسنامه ، کارت ملی ، عکس 3*4 ، ادرس ، تلفن همچنین کد پستی مدیر عامل همچنین تمامی اعضاء هیئت مدیره

لیست بیمه پرسنل ، برگه پرداختی همچنین تائیدیه بانک

اجاره نامه ویا سند مالکیت

لیست حقوق پرسنل ، لیست حقوق دفتر مرکزی پیمانها

لیست تجهیزات دفتر مرکزی بهمراه فاکتور خرید

طرح طبقه بندی مشاغل بهمراه تاییدیه طرح

شناسنامه ، کارت ملی ، عکس 3*4 ، ادرس ، تلفن همچنین کد پستی کارکنان لیست بیمه

اظهارنامه مالیاتی چهارسال قبل

تصویر گواهی آموزشی کارفرمایی

نامه درخواست گواهینامه ا زانجمن صنفی

متقاضیان محترم جهت تشکیل پرونده اخذ  صلاحیت اداره کار ، همچنین صدور گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری ب مدارک فوق نیاز داشته لازم بذکر میباشد چنانچه مدارک کامل نبوده تشکیل پرونده صورت پذیرد مدت زمان اخذ گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری بیشتر شده

سوالات متقاضیان اخذ گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری :

  • جهت اخذ گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری حتما میبایست طرح طبقه بندی مشاغل گرفت ؟

طرح طبقه بندی مشاغل جزو اصلیترین مدرک جهت تشکیل پرونده میباشد همچنین اخذ تادییه طرح طبقه بندی مشاغل میبایست توسط وزارت کار باشد نا شخص ویا ارگان دیگر

  • مدت زمان اخذ گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری چقدر میباشد ؟

مدت زمان اخذ گواهینامه مجوز اداره کار چنانچه کلیه مدارک کامل باشد حداقل دوماه میباشد

  • جهت اخذ گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری چنانچه شرکت شهرستان باشد میتوانیم به اداره کار تهران مراجعه نماییم ؟

گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاران فقط و فقط توسط اداره کار استان مربوطه ک آدرس شرکت متقاضی دراساسنامه درج شده صادر میگردد

  • جهت اخذ گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاران باید حتما کلاس کارفرمایی رفت ؟

دوره آموزشی کارفرمایی جهت اخذ گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری واجب بوده لازم بذکر میباشد کلاس توسط مراکز تحت نظارت وزارت کار برگزار میشود وپایان دوره ازمون گرفته شده مدرک توسط وزارت کار ب متقاضیان حاضردردوره داده میشود

  • دوره آموزشی کارفرمایی جهت اخذ مدرک مجوز اداره کار چند روزه میباشد ؟

برگزاری دوره آموزشی کارفرمایی 8 ساعته میباشد که میبایست کارفرما ویا یکی ا زاعضاء هیئت مدیره د رآن شرکت کنند

متقاضیان اخذ گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری توسط موتور جستجوگر  WWW.GOOGLE.COM   بدنبال اهداف زیر هستند :

مدارک لازم جهت اخذ گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری

چه شرکتهایی باید گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری بگیرند

آیا شرکتی که رتبه 5 دارد باید گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری بگیرد

چه مدارکی نیاز هست بابت گرفتن گواهینامه مجوز اداره کار

گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری توسط چه سازمانی صادر میگردد

مدارک مورد نیاز جهت گرفتن گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری

گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری چیست

فرق بین گواهی صلاحیت پیمانکاری با گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری چیست

هزینه اخذ گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری چقدر هست

اخذ گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری جهت مناقصه

لینکهای مرتبط :

https://www.mporg.ir/home

https://svcc.mcls.gov.ir/NEWSDetail.aspx?id=19

WWW.IRANGOVAH.IR

WWW.GOOGLE.COM

 

 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

شرکتهایی که از ایران گواه گواهینامه گرفته اند