گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی

گواهینامه تائید صلاحیت ایمنی پیمانکاری , مسئول HSE

 مسئول ایمنی مورد تایید اداره کاردوره افسر ایمنی HSE

گواهینامه تائید صلاحیت ایمنی پیمانکاری , مسئول HSE

 

گواهی نامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاری جزو مدارک کهم شرکتها جهت مناقصه میباشد بنابراین تمامی کافرمایان حوزه فعالیت پیمانکاری درگیر روند اخذ گواهینامه تایید صلاحیت  HSE   اداره کار هستند حال اینکه سوالات متداولی پیش میآید

متقاضیان اخذ گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاری نیاز دارند مدارکی آماده نمایند جهت درج درسایت ، تشکیل پرونده نمایند سپس تعیین بازرس میگردد پس ا زبازرسی گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران توسط وزارت تعاون کارورفاه اجتماعی صادر میگردد  

اطلاع بابت مدارک مورد نیاز جهت اخذ گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی اینجا کلیک نمایید .

 

تایید مسئول ایمنی جهت اخذ گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران :

گواهی تایید صلاحیت  HSE  اداره کار , همان گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی میباشد

مسئول ایمنی مورد تایید ایسپ الزام جهت صدور گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی میباشد حال انکه شرایط مسئول ایمنی جهت تایید اداره کار چیست

مسئول ایمنی , مسئول  HSE  , گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاری :

متقاضیان اخذ گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران جهت تایید اداره کار میبایست مسئول ایمنی ویا مسئول  HSE   فعال داشته باشند بنابراین حضور مسئول ایمنی مورد تایید اداره کار الزامی بوده

شرایط مسئول ایمنی مورد تایید اداره کار بشرح ذیل میباشد

شرایط مسئولین ایمنی مورد تایید ایسپ :

مسئول ایمنی مورد تایید اداره کار , چنانچه فراد مشغول کار درکارگاه زیر 25 نفر باشد میبایست حتما مسئول ایمنی ویا مسئول  HSE   داشته باشد مدرک مسئول ایمنی میبایست دیپلم به بالا رشته مرتبط کاری داشته باشد مثلا چنانچه حوزه فعالیت پیمانکار نیرو هست مسئول ایمنی میبایست رشته برق صنعتی باشد همینطور میبایست حداقل یکسال بیمه تحت لیست پیمان داشته باشد

مسئول ایمنی جهت کارگاه بالای 25 نفر میبایست حتما مدرک لیسانس رشته مرتبط حوزه فعالیت پیمانکار داشته حداقل یکسال بیمه بعنوان مسئول ایمنی داشته باشد

 مسئول ایمنی مورد تایید اداره کار

مسئولین ایمنی رشته غیر مرتبط میبایست  مدرک دوره ایمنی وبهداشت همچنین ارزیابی ریسک ازداره کار داشته باشند دوره ایمنی و بهداشت 40 ساعته ، ارزیابی ریسک 16 ساعته بوده توسط اداره کار برگزار میشود مدرک توسط اداره کار صادر میگردد

مسئولین  HSE   درصورتیکه مدرک غیر مرتبط داشته باشند حتما باید جزو لیست بیمه بوده همچنین قرارداد فعال داشته

مسئول ایمنی کارگاه جهت اخذ گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی چنانچه مدرک مرتبط یعنی  HSE  صنعتی ویا  HSE   بهداشت داشته باشد نیازبه سابقه بیمه نداشته همینطور نیاز نبوده جزو لیست بیمه باشد بنابراین بهترین راه جذب مسئول ایمنی بامدرک مرتبط میباشد

بیشتر بخوانیم :

نحوه اخذ گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران

 

متقاضیان اخذ گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاری میبایست حتما کارگاه فعال داشته بلحاظ اینکه بازرسی ازکارگاه صورت میپذیرد

لینکهای مرتبط :

WWW.IRANGOVAH.IR

https://www.mcls.gov.ir/

 

مسئول ایمنی همان مسئول  HSE   میباشد ، مسئول ایمنی میبایست مدرک مربوط بحوزه فعالیت پیمانکار بوده ویا مدرک  HSE   دانشگاهی داشته باشد ، متقاضیان محترم اخذ گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران جهت کسب اطلاعات بیشتر بابت مسئول ایمنی مورد تایید اداره کار , روند بازرسی ازکارگاه جهت اخذ گواهی  HSE   اداره کار , مدارک مورد نیاز جهت اخذ گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی میتوانند باشماره مرکز ارتباط برقرار نمایند

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

شرکتهایی که از ایران گواه گواهینامه گرفته اند