اخذ گواهینامه GMP فوری

گواهینامه GMP گواهینامه روش خوب تولید 02144769456

 تولید خوب

گواهینامه GMP گواهینامه روش خوب تولید 02144769456

GMP   چیست ؟

GMP   مخفف سه کلمه Good manufacturing practice معادل فارسی تمرین خوب تولید میباشد ، تولید همچنین فروش مواد غذایی ، نوشیدنیها ، مواد آرایشی ، محصولات دارویی ، مکملهای غذایی ، همچنین دستگاه پزشکی شامل دستورالعمل روش تولید خوب  GMP     میشوند دستوالعمل  GMP    حداقل الزاماتی ارائه میدهد ک سازنده میبایست برآورده سازد تا اطمینان حاصل گردد محصولات تولید شده بصورت متداول ا زلحاظ کیفیت همچنین تولید د رشرایط خوب مورد بررسی قرارگرفته همچنین کمترین مخاطرات جهت استفاده برخوردار مییباشد

GMP    همچنین اصول  GMP   دارای اهداف اصلی جهت جلوگیری ا زکمترین آسیب ممکن ب مشتری ر ادنبال مینماید قواعدی ک هرصنعت ر ااداره مینماید ممکن میباشد بطور قابل ملاحظه ای متفاوت باشد بااینحال هدف اصلی استاندارد  GMP    همیشه جلوگیری ا زآسیب دیدن ب کاربر نهایی میباشد . اصول اضافی شامل حصول اطمینان ممباب اینکه محصول نهایی آلوده نمیباشد ، سازگاری طی ساخت بررسی شده ، تولید بخوبی رسد همچنین مستند شده ، همچنین پرسنل بخوبی آموزش دیده همچنین کیفیت محصول پس ا زپایان تولید بررسی گشته موارد بحث شده استاندارد  GMP     میباشد

GMP      معمولا ا زطریق استفاده موثر یک سیستم مدیریت کیفیت  QMS   تضمین میگردد

دستورالعملهای مدیریت تولید خوب مناسب جهت تولید ، آزمایش همچنین تضمین کیفیت جهت اطمینان ا زاینکه محصول تولیدی جهت مصرف همچنین استفاده انسان بکار میرود ، هدایت میکند بسیاری ا زکشورها قانون گذاری کرده ک تولید کنندگان روش   GMP    ر ادنبال کنند تابتوانند تولید همچنین روش خوب تولیدی داشته باشند

اخذ گواهینامه  GMP    بمعنی وجود ساختاری پایدار جهت تولید ب روش خوب میباشد مدیران مراکز تولیدی ائم ا  زتولید خوراکی ، بسته بندی ، مواد آرایشی بهداشتی و... بهتر میباشد اقدامات لازم جهت استاندارد  GMP    ر اپیموده سپس گواهی نامه  GMP   اخذ نمایند

گواهینامه GMP همچنین کاربرد گواهینامه GMP

استاندارد  GMP  بعنوان زیربنای اصلی سیستم ایمنی همچنین سلامت شامل مجموعه دستوالعملهای ، الزامات میباشد ک روش تجهیزات مورد نیاز امکانات همچنین کنترل لازم جهت تولید محصولات با کیفیت میباشد  موسسه همچنین شرکتهایی ک نیاز به اخذ گواهینامه  GMP    دارند بشرح ذیل میباشد

محصولات دارویی ک مورد نیاز انسان همچنین احشام میباشد

فرآورده بیولوژیکی

تجهیزات پزشکی

مواد غذایی فرآوری شده

استاندارد  GMP   همچنین هدف ا زتدوین استاندارد  GMP

 تدوین استاندارد  GMP   باعث گردید تولید کنندگان جهت اسقرار حداقل شرایط خوب تولید گام برداشته همچنین جهت استمرار تولید محصولات با کیفیت تلاش نمایند همچنین اینکه مصرف کننده اطمینان پیدا نماید محصولات تولید گشته منطبق بااستاندارد  GMP    تولید همچنین کنترل میگردد ونیاز مصرف کننده بابت کیفیت ایمنی همچنین بهداشت برطرف شده

اخذ مدرک  GMP   Certificate GMP   شرایط تولید خوب نشان دهنده رعایت مفاد مندرج توسط متقاضیان همچنین اخذ کنندگان گواهینامه  GMP   گواهی نامه جی ام پی میباشد ک اطمینان خاطر مصرف کننده وصول میگردد .

اخذ گواهینامه ایزو9001   ISO9001  پیش نیاز اخذ گواهی نامه جی ام پی نیست منتها بهتر میباشد متقاضیان جهت اخذ گواهینامه  GMP   ابتدا جهت کمتر شدن مبلغ گواهینامه  GMP   ابتدا الزامات اخذ گواهینامه ایزو9001 ر اپیاده سازی نمایند سپس اقدام ب اخذ مدرک  GMP   نمایند مدرک  ISO9001   بعنوان سیستم مدیریت کیفیت بیشتر المانها با استاندارد  GMP   یکسان بوده همچنین کمک مینماید جهت تسریع اخذ گواهینامه  GMP  

بیشتر بخوانیم :

GMP گواهینامه جی ام پی چیست

گواهینامه ایزو

چرا ایزو9001

 متقاضیان اخذ گواهینامه  GMP   ازطریق موتور جستجوگر گوگل بدنبال اهداف خودبابت اخذ گواهینامه جی ام پی موارد ذیل ر اجستجو میکنند :

 گواهینامه  GMP   ا زکجا اخذ کنم

مراکز صدور گواهینامه  GMP

مدرک  GMP   چیست

اطلاعات د رمورد استاندارد  GMP  

شرایط اخذ گواهی نامه  GMP

هزینه اخذ گواهینامه  GMP

چطور میتوانم گواهینامه  GMP  اخذ کنم

لینکهای مرتبط :

WWW.IRANGOVAH.IR

WWW.ISO.ORG

WWW.GOOGLE.COM

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

شرکتهایی که از ایران گواه گواهینامه گرفته اند