اخذ گواهینامه ISO CE HSE گواهینامه ملی

شرکت ساید بتن

شرکت ساید بتن

 

 ساید بتن

 

 

 

 

 

شرکت ساید بتن مدیریت واجرای کلیه طرح های عمرانی ,موفق گردید گواهی نامه های IMS, HSE-MS ر ادریافت نماید.

مجموع سه گواهینامه ISO9001, ISO14001, ISO45001 اصطلاحا IMS گفته میشود.

HSE-MS سیستم مدیریت ایمنی ,بهداشت ,محیط زیست میباشد.