اخذ گواهینامه ISO CE HSE گواهینامه ملی

شرکت نانو صنعت اوژن

شرکت نانو صنعت اوژن

 

 

 نانو صنعت اوژن

 

 

 

 

 

شرکت نانو صنعت اوژن پیشرودر زمینه پوشش عایق رطوبتی پلیمری تمام الاستیک موفق بکسب گواهینامه CE,ISO9001 شد .

گواهی نامه CE ,علامت مشخص بین اتحادیه اروپا جهت همگام سازی استاندارد ,صادراتو واردات د رکشورهای مختلف میباشد.